Vardagshyfs

Ibland uppstår vardagssituationer där man funderar på hur man ska agera i relationen med sin hund. Med lite grundläggande kunskaper om hunden, dess behov och dess sätt att kommunicera är det lättare att hitta ett förhållningssätt och en förståelse som bidrar till en fin relation mellan hund och folk i familjen.

Den här kursen vänder sig till dig som har en ung eller vuxen hund och vill träna sådant som ni har nytta av i vardagen. Det finns ingen övre åldersgräns för hunden, men du bör vara införstådd med att vi ofta utgår ifrån den unga vuxna hunden och dess behov. Lämplig ålder för hunden kan vara från cirka ett år eller äldre. Du och din hund har eventuellt gått en valpkurs och/eller en unghundskurs, men det är inte nödvändigt. När kursen startar gör vi en genomgång av var respektive ekipage befinner sig i sin vardag och sin träning och lägger upp övningarna utifrån det.

Både hund och folk har glädje och nytta av att lära sig vardagshyfs för att fungera i sin relation. När man kan tolka varandras signaler, och inlärningen av nya saker sker på ett lustfyllt sätt, fungerar livet så mycket lättare. Det är alltså inte en fråga om att hunden enbart ska lära sig att lyda, utan om att hitta ett gemensamt språk som gör att du och din hund visar vanligt hyfs mot varandra!

Det vi jobbar med i kursen går naturligtvis att bygga vidare på, och kan vara en grund för vidare träning och kanske tävling i olika grenar inom hundsporten!

Praktisk träning varvas med teori. Vi arbetar uteslutande med belöningsbaserade metoder.

Vardagshyfs-kursen är till stor del en fortsättning på valp-/unghundskurs, och vi tränar vidare på grundläggande beteenden, men med lite högre krav, och fler och svårare störningar.

Du och din hund kommer bland annat att utveckla och jobba vidare med

kontakt och följsamhet,

koppelträning och hundmöten,

sitta kvar och ligga plats,

inkallning med störningar,

aktivitet och avslappning

och även olika slag av aktivering, rörelse och berikning – inomhus och utomhus!

Kursen är upplagd på fem kurstillfällen. Kursavgiften är 900:- våren 2022.

Aktuella kursstarter hittar du här.

Hunden ska vara från omkring ett år eller äldre, och vaccinerad.

Hundens människa ska vara minst 15 år.

Anmälan görs till info@hundochfolk.se eller 070-311 67 03

Håll utkik här och på Facebook efter fler kurser som kommer under året!